Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Weryfikacja - potwierdzenie tożsamości i wydanie Podpisu Elektronicznego

2018-02-11
Weryfikacja - potwierdzenie tożsamości i wydanie Podpisu ElektronicznegoAby uzyskać Bezpieczny Podpis Elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem, czyli Podpis Elektroniczny spełniający warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym. Obecnie jest to zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego niezbędne jest wypełnienie wniosku o wydanie Podpisu Elektronicznego, oraz weryfikacja tożsamości. Weryfikację tożsamości można uzyskać w naszym Punkcie Potwierdzania Tożsamości w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31, lub zamawiając wizytę naszego Mobilnego Operatora.
W obu przypadkach najszybszą drogą jest kontakt z naszą infolinia pod numerem 22 599 42 43 i umówienie takiej wizyty w Punkcie Potwierdzania Tożsamości, lub zamówienie wizyty Operatora.
Dokumenty niezbędne do wydania certyfikatu to:

W przypadku Certyfikatu UNIWERSALNEGO

Zalecany dla wszystkich osób podpisujących dokumenty (w tym deklaracje do ZUS) w imieniu własnym lub w imieniu innych podmiotów (przedsiębiorstw, instytucji, administracji samorządowej, administracji rządowej).

Wymagana jest jedynie weryfikacja tożsamości na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.


W przypadku Certyfikatu z DODATKOWYMI DANYMI

Wystąpienie o taki certyfikat jest uzasadnione (ale nie konieczne) szczególnie w przypadku osób pełniących funkcje publiczne lub zawodowe, a zakres uprawnień wynikający z pełnionej funkcji jest jednoznacznie określony prawem, np. prezydent miasta, burmistrz, notariusz, radca prawny.

Dostarczone dokumenty powinny być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę w danym podmiocie upoważnioną do tego typu czynności (zgodnie z dokumentami określającymi zasady reprezentacji). W przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, należy na każdej stronie dostarczonych dokumentów określających dane podmiotu, napisać „za zgodność z oryginałem”, umieścić pieczątkę firmy oraz datę i podpis właściciela (zgodnie z CEiDG).

Przedsiębiorca:


    Odpis z KRS nie starszy niż 6 miesięcy od daty jego wydania lub w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą wydruk z CEiDG,
    Potwierdzenie nadania numeru NIP,
    Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
    Pełnomocnictwo (jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest organem danego podmiotu – tzn. nie jest osobą upoważnioną do samodzielnego reprezentowania danej instytucji).

Instytucja publiczna:

    Dokument potwierdzający pełnienie funkcji upoważnionej do reprezentowania danego podmiotu (akt powołania / mianowania / wyboru), dokument musi dotyczyć osoby, która podpisuje w imieniu danej instytucji pełnomocnictwo dla danego Subskrybenta,
    Potwierdzenie nadania numeru NIP,
    Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
    Pełnomocnictwo (jeżeli osoba występująca o certyfikat nie jest organem danego podmiotu – tzn. nie jest osobą upoważnioną do samodzielnego reprezentowania danej instytucji).

W przypadku pytań, lub chęci uzyskania certyfikatu zachęcamy do kontaktu z nami. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i przeprowadzić Państwa przez proces wydania certyfikatu i jego instalacji.


Polecane

pixel