Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Jak odnowić Podpis Elektroniczny Certum

Wstęp

Certyfikat kwalifikowany służy do podpisu elektronicznego i w świetle Ustawy o podpisie elektronicznym, jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Gdy kończy się okres ważności, certyfikat kwalifikowany należy odnowić.

Odnowienie można zrealizować w 3 krokach:
 1. Krok 1 - Zakup odnowienia certyfikatu kwalifikowanego (kodu aktywacyjnego do odnowienia) w e-sklepie e-Podpis.online (https://e-podpis.online/odnowienie).
 2. Krok 2 - Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego,
 3. Krok 3 - Pobranie odnowionego certyfikatu na kartę kryptograficzną.
Poniższa instrukcja dotyczy opisu odnawiania certyfikatu kwalifikowanego: Kroku 2 z 3. Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego możliwe jest przy wykorzystaniu przeglądarek:
 • Microsoft Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej,
 • Mozilla FireFox w wersji 3 lub wyższej,
 • Google Chrome w wersji 4 lub wyżej,
 • Apple Safari w wersji 4 lub wyżej,
 • SeeMonkey w wersji 2 lub wyżej.
Proces odnowienie certyfikatu kwalifikowanego wymaga zainstalowanego środowiska Sun Java Runtime Environment (w wersji 1.6.0_20 lub nowszej). Można je pobrać ze strony - http://java.com/pl
UWAGA! Poniższa instrukcja opisuje proces odnowienia jedynie tych certyfikatów kwalifikowanych, które jeszcze nie wygasły. W przypadku, gdy certyfikat został wcześniej unieważniony lub wygasł, należy skontaktować się z Infolinią.
UWAGA!

Nie usuwaj certyfikatu kwalifikowanego przed jego odnowieniem. W trakcie zapisywania nowego certyfikatu kwalifikowanego na kartę kryptograficzną, stary certyfikat zostanie automatycznie podmieniony na nowy bez twojej ingerencji.

W przypadku modyfikacji danych zawartych w certyfikacie po odnowieniu wydany zostanie nowy certyfikat na nową parę kluczy, a poprzedni (odnawiany) zostanie unieważniony.


Oprogramowanie zarządzające proCertum CardManager, zgodnie z Ustawą o podpisie elektronicznym z 18 września 2001r., umożliwia usunięcie z karty kryptograficznej certyfikatu kwalifikowanego wraz z przypisanymi do niego kluczami kryptograficznymi. Operacja ta jest nieodwracalna. Brak kluczy kryptograficznych na karcie uniemożliwia odnowienie certyfikatu kwalifikowanego i skutkuje koniecznością zakupu nowego certyfikatu kwalifikowanego lub nowej karty kryptograficznej.

Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego

1. Etap 1 z 5 – Logowanie

 1. Proces aktywacji odnowienia jest aktywowany poprzez użycie elektronicznego formularza aktywacyjnego dostępnego na stronie Certum (https://status.certum.pl/odnowienia). Po przekierowaniu do formularza odnowień należy postępować zgodnie z instrukcją.
 2. Zaloguj się na swoje konto w systemie oraz potwierdź żądanie zakupu odnowienia certyfikatu (znajdujące się w twoim koszyku zamówień).

  Następnie rozpocznij od kroku 1.
 3. Domyślnie zaznaczone jest pole Obywatel Polski. Jeżeli certyfikat odnawiany jest dla obywatela Polski - pozostaw ustawienie domyślne.
  Jeżeli certyfikat przeznaczony jest dla cudzoziemca (nieposiadającego numeru PESEL), wybierz pole Obcokrajowiec.
 4. Upewnij się, że czytnik podłączony jest do komputera i znajduje się w nim karta kryptograficzna, zawierająca certyfikat kwalifikowany, który ma być odnowiony.
  Naciśnij przycisk Wybierz certyfikat do odnowienia. Formularz pobierze dane certyfikatu z karty kryptograficznej. Może to chwilę potrwać, więc prosimy o cierpliwość.
 5. Pojawi się okno dialogowe z wyborem certyfikatu. Wyświetlone zostaną wyłącznie certyfikaty, które mają status „WAŻNY”. Wybierz odpowiedni certyfikat z listy i naciśnij OK.
  Uwaga! Jeżeli posiadasz więcej niż 1 certyfikat kwalifikowany na karcie, w kroku 5 trzeba będzie ponownie wybrać ten sam certyfikat.
 6. Dane z certyfikatu zostaną wczytane automatycznie (numer seryjny certyfikatu i numer karty). Następnie powrócisz do elektronicznego formularza obsługi odnowień.
 7. Pozostałe dane (PESEL, imię matki) wymagane do logowania należy uzupełnić samodzielnie. Następnie wpisz kod z obrazka w wyznaczonym polu.
 8. Naciśnij przycisk Dalej. Przejdziesz do kroku 2 – Aktywacja usługi, w którym należy podać kod aktywacyjny.

2. Etap 1 z 5 – Generowanie nowej pary kluczy

UWAGA!
Poniższy punkt dotyczy wyłącznie osób posiadających karty, które nie zawierają wolnej pary kluczy na karcie.
UWAGA!
Jeśli po zalogowaniu na stronie do odnowień nie pojawi się poniższe okno, oznacza to, że posiadana przez Ciebie karta nie wymaga generacji dodatkowej pary kluczy. W takim przypadku należy przejść do kolejnego punktu instrukcji Etap 2 z 5 – Aktywacja usługi.
 1. Po wyświetleniu okna „Generowanie nowej pary kluczy” należy wcisnąć „Wygeneruj nową parę kluczy”.
 2. Pojawi się ostrzeżenie, aby w trakcie generowania nowej pary kluczy nie wyciągać karty z czytnika, gdyż może to spowodować uszkodzenie karty. Należy upewnić się, że karta znajduje się w czytniku, a następnie wcisnąć przycisk OK.
 3. Pojawi się okno „Wprowadzanie kodu PIN”, gdzie należy podać kod PIN do profilu bezpiecznego, a następnie wcisnąć przycisk OK.
 4. Po wpisaniu poprawnego kodu PIN pojawi się pasek postępu pokazujący na jakim etapie znajduje się proces generowania kluczy na karcie.
  Po wygenerowaniu kluczy applet automatycznie sam przejdzie do następnego kroku (Etap 2 z 5 – Aktywacja usługi)

3. Etap 2 z 5 – Aktywacja usługi

 1. Etap 2 z 5 rozpoczyna pojawienie się strony aktywacji usługi, na której należy podać kod aktywacyjny odpowiedni dla odnowienia certyfikatu kwalifikowanego:
  • 051 – Certyfikat kwalifikowany – Odnowienie (1 rok)
  • 052 – Certyfikat kwalifikowany – Odnowienie (2 lata)
 2. Jeżeli kod aktywacyjny zostanie przyjęty przez system, przejdziesz do kroku 3 – Weryfikacja danych Subskrybenta. W przypadku pojawienia się problemów z kodem aktywacyjnym, skontaktuj się z Infolinią.

4. Etap 3 z 5 – Weryfikacja danych Subskrybenta

 1. W kroku 3 należy zweryfikować dane zawarte w certyfikacie, dane kontaktowe oraz dodatkowe dane identyfikacyjne pod względem ich zgodności ze stanem faktycznym.

  Uwaga!
  W trakcie procesu odnowienia, istnieje możliwość zmiany niektórych danych kontaktowych, danych identyfikacyjnych oraz danych widocznych w certyfikacie. Zmianom nie podlegają dane takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL oraz wszystkie dodatkowe dane identyfikacyjne: NIP, adres itp.
  Zmiana danych może spowodować konieczność przekazania dodatkowych dokumentów identyfikacyjnych do CERTUM PCC. Jeżeli zajdzie taka konieczność, po otrzymaniu wypełnionego przez państwo formularza, nasz operator prześle informacje na podany w danych kontaktowych adres e-mail i poinformuje o dokumentach wymaganych do kontynuowania procesu odnowienia.


  UWAGA!
  Zaznaczenie lub odznaczenie widoczności danych w certyfikacie traktowane jest jako zmiana (modyfikacja) danych. Wydanie nowego certyfikatu z modyfikacją danych zawartych w certyfikacie skutkuje unieważnieniem poprzedniego.
 2. Chcąc zmodyfikować dane z certyfikatu oraz zaznaczyć, czy dane mają być widoczne należy kliknąć przycisk „Modyfikuj dane zawarte w certyfikacie”.
  Uwaga!
  W przypadku modyfikacji danych, wszyscy klienci posiadający kartę starego typu z 8 cyfrowym numerem (karty starcos 2.3 i niżej ) , otrzymają przesyłką kurierską nową kartę kryptograficzną, na którą zostanie wygenerowany odnowiony certyfikat kwalifikowany.
 3. Następnie ukaże się okno do edycji danych zawartych w certyfikacie. Zmodyfikuj odpowiednie dane i naciśnij Zapisz zmiany.
 4. W celu modyfikacji danych kontaktowych, ukaże się okno z możliwością edycji danych. Zmodyfikuj dane i naciśnij Zapisz zmiany.
  Wiersze, w których zmodyfikowano dane, zostaną podświetlone na niebiesko. Po przesunięciu kursora nad zmodyfikowany wiersz, ukaże się informacja o wersji oryginalnej tekstu.
 5. Aby zmodyfikować dane identyfikacyjne, w polu Dane identyfikacyjne, naciśnij na przycisk Modyfikuj dane identyfikacyjne.

  UWAGA
  Należy zwrócić uwagę na poprawność adresu e-mail, gdyż na podany adres zostanie wysłany link do pobrania certyfikatu.
 6. W nowym oknie wprowadź odpowiednie modyfikacje i naciśnij Zapisz zmiany. Jeśli nie chcesz modyfikować danych, naciśnij Powrót.
 7. Następnie w polu Początek ważności certyfikatu zaznacz kiedy ma rozpocząć się okres ważności odnawianego certyfikatu kwalifikowanego. Domyślnie ustawiona jest pierwsza opcja „Bez definiowania początku okresu ważności certyfikatu kwalifikowanego”.
  1. Jeśli chcesz wybrać konkretny dzień od kiedy certyfikat kwalifikowany ma rozpocząć swój okres ważności zaznacz opcję „Data początku okresu ważności certyfikatu w dniu XXXX”.
  2. Jeśli certyfikat, których chcesz odnowić ważny jest jeszcze przez 2 miesiące w polu Początek ważności certyfikatu pojawią się trzy opcje do wyboru. W tym przypadku jeśli certyfikat ma zostać wydany z datą wygaśnięcia odnawianego certyfikatu kwalifikowanego należy zaznaczyć drugą opcję (z trzech możliwych do wyboru).
  3. W przypadku zaznaczenia opcji „Data początku okresu ważności certyfikatu w dniu XXXX” należy nacisnąć kalendarzyk znajdujący się po prawej stronie i wybrać odpowiednią datę rozpoczęcia certyfikatu. Maksymalnie może to być 60 dni od dnia, w którym odnawiany jest certyfikat.
 8. Jeśli posiadasz kartę kryptograficzną z zestawu mini, zaznacz okienko w ostatniej części formularza. Następnie możesz wybrać opiekuna klienta, przy pomocy którego realizowany jest proces odnowienia.
 9. Następnie przejdź do akceptacji oświadczeń – gwiazdką zostały zaznaczone oświadczenia, których akceptacja jest wymagana do kontynuowania procesu odnowienia. Aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie Unizeto Technologies SA, nieobligatoryjnie zaznacz opcję otrzymywania informacji o ofertach.
 10. Naciśnij na przycisk Dalej, znajduje się on na dole formularza.
 11. Zostaniesz przekierowany do kroku 4, czyli prezentacji aneksu do umowy z subskrybentem.

5. Etap 4 z 5 – Prezentacja Aneksu do Umowy z Subskrybentem

Na czerwono zaznaczony punkt mówiący o karcie kryptograficznej:

Poniżej aneksu znajduje się przykładowy załącznik z danymi do certyfikatu kwalifikowanego.

W przypadku zaznaczenia w polu Początek ważności certyfikatu „Bez definiowania początku okresu ważności certyfikatu kwalifikowanego” w załączniku do aneksu pojawi się

Jeśli w polu Początek ważności certyfikatu zaznaczono dzień od kiedy certyfikat kwalifikowany ma rozpocząć swój okres ważności w załączniku do aneksu pojawi się informacja jak poniżej (zaznaczona na czerwono). Jest to sugerowana data rozpoczęcia ważności certyfikatu.

Koniecznie sprawdź wszystkie dane zawarte w załączniku.

 1. Przeczytaj uważnie aneks i zweryfikuj dane w załączniku. Jeżeli wszystkie dane są poprawne, naciśnij przycisk Przejdź do podpisania aneksu. Zostaniesz przekierowany do ostatniego, piątego kroku procedury.

6. Etap 5 z 5 – Podpisywanie aneksu

 1. Pozwól na uruchomienie apletu Java. Zostanie wyświetlona lista plików do podpisania.
 2. Upewnij się, że czytnik jest podłączony do komputera, a karta umieszczona jest w środku czytnika. Naciśnij Podpisz.
 3. Otworzy się okno dialogowe. Wybierz certyfikat do podpisu i naciśnij OK.

  Uwaga!
  Jeżeli na karcie znajdują się dwa certyfikaty, wybierz z listy ten sam, który został wybrany w kroku 1.
 4. W kolejnym oknie podaj PIN do certyfikatu i naciśnij OK.
 5. Jeśli dokumenty zostaną prawidłowo podpisane, ukaże się odpowiedni komunikat.
 6. Naciśnij OK. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w Podsumowania.
 7. Jeżeli złożenie wniosku o przedłużenie umowy zostało przeprowadzone pomyślnie, Certum PCC niezwłocznie potwierdzi jego wpłynięcie. Użytkownik powinien otrzymać e-mail o poniższej treści:
  Szanowni Państwo,

  Wniosek o odnowienie certyfikatu kwalifikowanego numer 0x3fcdb został złożony dnia 2013-06-19 12:19:59. W ciągu dwóch dni roboczych otrzymają Państwo informację o weryfikacji przesłanych dokumentów formalnych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nasz operator skontaktuje się z państwem i udzieli dalszych informacji. Odnowiony certyfikat kwalifikowany zostanie wydany najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podpisania elektronicznie Aneksu z Subskrybentem. Informacja o wydaniu certyfikatu kwalifikowanego oraz instrukcja dalszego postępowania zostanie przekazana drogą elektroniczną.

  W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt z naszą infolinią:
  • e-mail: infolinia@unizeto.pl
  • nr tel.: 0 801 540 340 (czynna 24h na dobę),
   dla tel. komórkowych: +48 (0) 91 4801 340


  Z poważaniem,
  CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji www.certum.pl

W ciągu 7 dni, od momentu wpłynięcia poprawnie podpisanych dokumentów elektronicznych do CERTUM PCC (bez względu na to jak długo jest ważny poprzedni certyfikat), zostanie wydany odnowiony certyfikat kwalifikowany. Certyfikat ten będzie można pobrać drogą elektroniczną i zapisać na posiadanej karcie kryptograficznej. W przypadku, w którym zaistnieje konieczność uzupełnienia lub potwierdzenia podanych danych, skontaktuje się państwem nasz operator.

Polecane

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel