Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Czym jest podpis elektroniczny

2016-08-01
Czym jest podpis elektroniczny

Zastosowanie podpisu

Podpis elektroniczny można stosować w kontaktach z licznymi instytucjami.

Dzięki podpisowi elektronicznemu możliwe jest składanie deklaracji podatkowych w sposób elektroniczny. By rozliczać się z fiskusem drogą elektroniczną, należy zgłosić się do urzędu skarbowego, właściwego w sprawie ewidencji podatników i płatników i złożyć tam formularz UPL-1 dla każdej z upoważnionych do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej osób. Formularze UPL-1 podpisywane są własnoręcznie. Do obsługi e-deklaracji przeznaczony jest portal www.e-deklaracje.gov.pl oraz system e-deklaracje. Za jego pomocą możliwe jest składanie deklaracji podatkowych zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

Za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego możliwe jest składanie i przesyłanie drogą elektroniczną wniosków, załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS oraz odbieranie korespondencji z sądów i Centralnej Informacji KRS. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/elektroniczny-dostep-do-krajowego-rejestru-sadowego.

Kolejną instytucją, do której można składać dokumentację drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Podpis elektroniczny posłuży do składania zgłoszenia zbiorów danych osobowych, do rejestru zbiorów danych oraz do ich aktualizacji przez internet. Zgłaszanie zbiorów dopuszczalne jest również bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jednakże w tym przypadku konieczne będzie dostarczenie wniosku w wersji papierowej. Więcej informacji na ten temat: http://egiodo.giodo.gov.pl/index.dhtml

Od 21 lipca 2008 ZUS przyjmuje dokumenty ubezpieczeniowe drogą elektroniczną wyłącznie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wcześniej było to możliwe również za pomocą niekwalifikowanego bezpiecznego podpisu elektronicznego). Więcej informacji na temat składania dokumentów do ZUS drogą elektroniczną można uzyskać pod adresem http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=2167.

Podpis elektroniczny może być wykorzystany w okoliczności zgłaszania transakcji przekraczającej wartość 15000 euro do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Obowiązek przesyłania do GIIF informacji o transakcjach, których wartość przekracza 15000 euro lub takich, co do których okolicznościwskazują, że środki służące do jej przeprowadzenia mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł dotyczy wielu tzw. instytucji obowiązanych. Należą do nich m.in.:

 • banki,
 • domy maklerskie,
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • pośrednicy ubezpieczeniowi,
 • fundusze inwestycyjne,
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • przedsiębiorstwa leasingowe i factoringowe,
 • kantory,
 • notariusze,
 • domy aukcyjne,
 • antykwariaty, lombardy, komisy, fundacje.

Poza wyżej wymienionymi kontaktami z urzędami administracji publicznej, podpis elektroniczny może służyć do składania ofert na przetargach i aukcjach elektronicznych, a także do elektronicznego obrotu prawnego między przedsiębiorcami. Wykorzystywany jest też do wystawiania e-faktur.

Polecane

pixel